JAK TWÓRCZA WYOBRAŹNIA POMAGA OSIĄGAĆ SUKCES

Twórcza wyobraźnia pobudza kreatywność, która pomaga znajdować nowe, lepsze rozwiązania. Wizualizacje ułatwiają koncentrację na celu i zwiększają motywację do działania. Warto rozwijać wyobraźnię i nauczyć się efektywnej wizualizacji, aby łatwiej osiągać cele.

Jesteś tutaj: Główna> Artykuły> Twórcza wyobraźnia jako klucz do Twojego sukcesu

WYOBRAŹNIA JAKO CZYNNIK OSIĄGANIA SUKCESÓW

Twórcza wyobraźnia i wizualizacje to klucz do Twojego sukcesu Czy wyobraźnia może być czynnikiem, który pomaga osiągać wielkość i sukcesy? Czy może realizacja takich celów jest jedynie kwestią wykształcenia lub koneksji?
Od dziecka mówi się nam „Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz”. Jednak czy tak jest na pewno?
Czy wiedza i wykształcenie wystarczą, aby osiągnąć sukces w życiu?

Na podstawie licznych obserwacji można stwierdzić, że nie. Jest wielu ludzi, którzy mają wysoki iloraz inteligencji, są „chodzącymi encyklopediami”, ale nie osiągają w życiu niczego szczególnego. Są natomiast i tacy, którzy nie posiadają dyplomu wyższych studiów, ba! Bywali nawet uznawani w szkole za ograniczonych umysłowo, a jednak pomimo tego osiągnęli spektakularne sukcesy. Wśród osób, które nie ukończyły wyższej uczelni, a mimo to dokonały wspaniałych osiągnięć  i uzyskały światowy rozgłos należą np. Bill Gates, Steve Jobs, James Cameron,  Walt Disney (nie skończył nawet szkoły średniej). Niektórzy nie ukończyli nawet żadnej szkoły. Są to np. Wirginia Wolf, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Beethoven czy Bob Marley.

Jeśli chcesz poznać personalia innych ludzi sukcesu, którzy nie ukończyli jakichś szkół, pobierz plik edukacja-ludzie-sukcesu-bez-studiow.pdf z Folderu.

Powstaje pytanie – dlaczego ci ludzie zdobyli wielkie cele?

“Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza. Nasza wiedza jest zawsze ograniczona, podczas gdy wyobraźnią ogarniamy cały świat.„ Albert Einstein

Albert Einstein – osoba, którą zna cały świat. Genialny naukowiec, który do czasów obecnych nie ma sobie równych. Twórca ogólnej i szczególnej teorii względności, o której zwykł mawiać, że jest jedyną osobą na świecie, która ją rozumie. Człowiek wybitny, który nie potrafił nawet zapamiętać własnego adresu. Aby trafić do domu, wsiadał do taksówki i mówił kierowcy „Do domu Einsteina”.

Jako dziecko był uznany za kiepskiego ucznia i był nawet wyrzucony ze szkoły. Nie radził sobie z fizyką – przedmiotem, który po latach stał się jego domeną. Oto, jak o nim mówił w 1985 roku jego nauczyciel: „Albert jest bardzo słabym uczniem. Jest umysłowo powolny, nietowarzyski i zawsze śni na jawie. Byłoby w najlepszym interesie wszystkich, jeśli by natychmiast usunięto go ze szkoły [...] To nie ma znaczenia, co robi, on nigdy niczego nie osiągnie”.

Dlaczego więc Einstein pomimo tak złych ocen osiągnął sukces, który przysporzył mu sławy w każdym zakątku Ziemi?

Czy miał większy mózg od innych ludzi na świecie? Nie. Po jego śmierci stwierdzono nawet, że ten znamienity organ w przypadku słynnego naukowca był nawet mniejszy od przeciętnego.

Einstein jednak wyróżniał się tym, że używał w sposób twórczy i nieskrępowany WYOBRAŹNI. To ona uczyniła go geniuszem i człowiekiem sukcesu.

Mało kto wie na przykład, że podwaliny teorii względności stworzył on leżąc w relaksie na łące i obserwując promienie słońca. Wyobrażał on sobie wówczas, że wędruje na końcu tego promienia. Zastanawiał się przy tym, jakie zjawiska mogą towarzyszyć takiemu spacerowi. To dzięki takiemu nieszablonowemu podejściu mógł potem zabłysnąć w świecie jako genialny naukowiec.

Innym kreatywnym człowiekiem nauki, którego sława trwa do dnia dzisiejszego, był Nicola Tesla. Człowiek ten był właścicielem setek patentów. Ekscentryk, geniusz i tytan pracy. Ale przede wszystkim – władca potężnej wyobraźni.

W wywiadzie przeprowadzonym w 1919 roku zdradził, że jako dziecko cechowało go rozbuchane fantazjowanie. Jego imaginacja była tak niepohamowana, że bywało, iż Tesla nie potrafił odróżnić wyobrażeń od rzeczywistości. Wciąż przez jego umysł przepływały nowe obrazy, nad którymi nie umiał zapanować. Po pewnym czasie jednak w końcu udała mu się ta sztuka. Pisze:

 „Instynktownie rozpocząłem wycieczki poza granice mojego małego świata, który znałem. Zobaczyłem nowe sceny. Początkowo bardzo zamazane i niewyraźne, umykające za każdym razem, kiedy próbowałem skupić na nich uwagę. Ale z biegiem czasu, stawały się coraz jaskrawsze i realniejsze, aż w końcu przybierały postać prawdziwych przedmiotów.”


Zaawansowane wizualizowanie spowodowało, że Tesla zaczął realizować swoje pomysły. Zwykł nawet mawiać, że dzięki wyobraźni uniknął potrzeby realizacji wielu eksperymentów oraz tworzenia jakichkolwiek notatek.

Tesla zdradzał: „Nie śpieszę się z pracą. Kiedy wpadam na pomysł, od razu zaczynam go budować go w mojej głowie. Zmieniam konstrukcję, ulepszam i operuję urządzeniem w głowie. Czasem nawet zapisuję, czy działa w równowadze. K iedy jestem pewien, że nic już nie mogę udoskonalić, wtedy konstruuję go w realnym świecie.
Według słów Tesli każdy z jego wynalazków działał dokładnie tak, jak w jego wyobraźni.

Bez wątpienia jednak najwybitniejszym, najbardziej utalentowanym pod różnymi względami i wszechstronnym geniuszem był Leonardo da Vinci. Nieślubny syn notariusza i chłopki trwale zapisał się na kartach historii.

Da Vinci urodził się w roku 1452. Pomimo tego, w jakich czasach żył i wbrew temu, że nie ukończył żadnej szkoły, dał się poznać jako człowiek nadzwyczajny w rozmaitych dziedzinach sztuki i nauki. Da Vinci był niezrównanym:

 • był anatomem,
 • architektem,
 • projektantem wnętrz,
 • malarzem,
 • rzeźbiarzem,
 • projektantem odzieży,
 • matematykiem,
 • filozofem,
 • pisarzem,
 • inżynierem.

 • Mimo wielości dziedzin, którymi się zajmował, w każdej wykazywał fenomenalne uzdolnienia.

  A oto kilka jego wynalazków:
 • pompa do czerpania wody z podziemi,
 • zamek kołowy,
 • czołg (maszyna ta miotała niewielkie kamienie),
 • spadochron (w roku 2000 jeden ze skoczków wypróbował spadochron Vinciego, eksperyment przebiegł pomyślnie),
 • lotnia (przeszła ona pozytywnie testy w naszych czasach),
 • silnik napędzany energią wody,
 • automobil,
 • teleskop,
 • winda,
 • helikopter (jednak ten wynalazek nie był dopracowany i nie działałby, jak należy),
 • zaprojektował też łódź podwodną.

 • Niektórzy twierdzą także, że to Vinciemu zawdzięczamy możliwość przemieszczania się rowerem.

  I to wszystko Leonardo da Vinci osiągnął dzięki swojej twórczej wyobraźni. Pomyśl, co Ty możesz osiągnąć dzięki skarbowi, który posiadasz we własnej głowie.

  TWÓRCZA WYOBRAŹNIA

  Twórcza wyobraźnia to zdolność do tworzenia nowych wyobrażeń. W jej wyniku powstaje zawsze coś w jakimś stopniu oryginalne.

  Jest to rodzaj wyobraźni, który jest mocno rozwinięty u artystów i wynalazców oraz dzieci. To ten rodzaj wyobraźni jest głównym czynnikiem wspaniałych dzieł naukowych i artystycznych oraz wielkich sukcesów.

  Często marzenia są rezultatem twórczej wyobraźni. Twórcza wyobraźnia ponadto pomaga znaleźć ciekawe sposoby na ich spełnienie. To dzięki niej zatem możemy osiągnąć szczęście.

  Twórcza wyobraźnia pomaga lepiej zmagać się z różnego rodzaju problemami, zrozumieć je i zastosować ciekawe, nietuzinkowe rozwiązania.

  TWÓRCZA WYOBRAŹNIA WEDŁUG BADACZY

  Możesz pobudzać i rozwijać swoją wyobraźnię i stać się bardziej kreatywny W ujęciu ogólnym wyobraźnia jest definiowana jako "zdolność do tworzenia wyobrażeń twórczych, fantazji, przewidywania, uzupełnienia i odtwarzania zdarzeń, przeżyć innych ludzi, sytuacji" (Encyklopedia pop. 1982, s. 875).

  Wyobraźnia jako proces psychiczny bywa czasem też ujmowana, jako wszelkie odtwarzanie przedstawione w obrazach (reprodukcja obrazowa) – czyli utożsamia się ją z pamięcią obrazową. W przeciwieństwie do pamięci obrazowej wyobraźnia nie zawsze daje dokładne odtworzenie przeszłego doświadczenia. Raczej przekształca obrazy i wrażenia. 

  A co na temat twórczej wyobraźni sądzą naukowcy?

  S. Szuman: "Wyobraźnia człowieka pozwala sięgnąć po jakikolwiek przedmiot, by go uczynić przedmiotem zainteresowań naukowo-poznawczych, a obie czynności właśnie rozwijają zakres doświadczenia i horyzonty wiedzy, co m. in. jest istotnym momentem rozwoju psychicznego całej ludzkości, każdego poszczególnego człowieka" (1958, s. 283). Ponadto sądzi on także, że "wyobraźnia składa się z wyobrażeń, w których odtwarzam to, co kiedyś widziałem albo stwarzam coś na podobieństwo rzeczy widzianych. Wyobrażenie nazywa przedstawieniem sobie czegoś, co w świadomości nie jest bezpośrednio dane, jak warunkowane podmiotami zmysłowymi w spostrzeżeniu" (1947, s. 65).

  I. Rozet (1982, s. 20) mówi o fantazji jako "twórczej aktywności umysłowej, odróżniając ją wyraźnie od wyobraźni odtwórczej, która nie prowadzi do wytworzenia przez podmiot żadnej nowej informacji. Człowiek ten twierdzi także, że pojęć "fantazja" i "twórczość" nie można traktować jako tożsamych.

  W. Witwicki. Według tego naukowca wyobraźnia to to samo, co imaginacja. Fantazja zaś jego zdaniem to "skłonność do pomysłowości i marzeń" (1975, s. 342)

  H. L Hargrawes (cyt. Za I. Rozet, 1988, s. 18) uważa wyobraźnię za "twórczą siłę umysłu.

   Według W. Szewczuka wyobraźnia to "sprawność wzrokowego, słuchowego, dotykowego czy węchowego uobecniania sobie przedmiotu lub zjawisk wcześniej spostrzeganych, uobecnianie to dokonuje się samoczynnie pod wpływem bodźców słownych, spostrzeżeniowych lub w następstwie innych wyobrażeń, a także w wyniku świadomej aktywności jednostki, aktualizującej w danej sytuacji zadaniowej fragmenty swego doświadczenia, a w tym ostatnim przypadku może zachodzić przekształcenie i tworzenie nowych wyobrażeń" (1985, s. 348).

  Z. Pietrasiński (1969, s. 26) wyobraźnia twórcza jest "...procesem przynoszącym nowe wyobrażenia, opierające się w prawdzie na materiale dawnych spostrzeżeń, lecz odbiegające od nich w sposób przekraczający jałowe, zwykłe modyfikacje, właściwe wyobraźni odtwórczej".

  Według J. Strelau wyobraźnię jako proces psychiczny należy rozumieć w węższym znaczeniu. "Istotą jej jest twórcze przekształcenie poprzedniego doświadczenia i tworzenie na tej podstawie nowych obrazów" (1977, s. 103).

  J. Lewicka "...bez wyobraźni nie może być postępu technicznego. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jakie znaczenie ma wyobraźnia twórcza dla konstruktora, inżyniera czy technika, racjonalizatora. I dlatego wyobraźnię trzeba bogacić i rozwijać możliwie najwcześniej" (1971, s. 34 -35).

  WYOBRAŹNIA A NAUKA

  Za możliwość wyobrażania sobie czegoś odpowiada prawa półkula mózgu. Twoje wyobrażenia wpływają na jego strukturę. Badania wykazały, że ludzie z większą wyobraźnią, mają w mózgu więcej komórek glejowych. To one mogą decydować o geniuszu.

  Czy pamiętasz, że mózg Einsteina był mniejszy od przeciętnego mózgu? Jednak czymś się wyróżniał na tle innych. Była to właśnie zwiększona ilość komórek glejowych.

  Eksperyment Dr Marian Diamond badała mózgi dwóch grup szczurów. Pierwsza grupa żyła w klatce, w której szczury miały mnóstwo zabawek – huśtawek, piłeczek i innych przedmiotów, które uatrakcyjniały im niewolę i pobudzały wyobraźnię. Grupa druga nie posiadała takich urozmaiceń.

  Po niedługim czasie okazało się, że w testach na inteligencję pierwsza grupa szczurów uzyskała zdecydowaną przewagę nad drugą. Ponadto w ich mózgach powstało sporo nowych komórek glejowych.

  Warto też wiedzieć, że wizualizacja pomaga programować RAS (ang. reticular activating system), czyli siatkowy system aktywujący znajdujący się w części mózgu, która odpowiada za pobudzenie i motywację.

  Udowodniono, że wyobraźnia wpływa na organizm już na poziomie komórkowym. Oznacza to, że to, co sobie wyobrażasz, ma ogromny wpływ na Twoje zdrowie i samopoczucie.

  Ponadto stwierdzono, że mózg reaguje identycznie zarówno w przypadku przeżywania czegoś na jawie, jak i w wyobraźni czy w snach. Twoja kora wzrokowa pobudza się tak samo, kiedy coś widzisz naprawdę, jak i kiedy tylko sobie wyobrażasz, że coś widzisz, albo widzisz to we śnie. Podobnie jest z korą słuchową, węchową oraz z częścią mózgu odpowiedzialną za odbieranie i interpretowanie wrażeń dotykowych. Oznacza to, że dla Twojego mózgu to, co istnieje w rzeczywistości jak i to, co jest tylko w Twojej wyobraźni jest jednakowo realne i ważne. Podobnie także wpływa na Ciebie.

  Psycholodzy dowodzą, że Twój wewnętrzny obraz siebie i świata oddziałuje na to, w jaki sposób postrzegasz siebie i otaczającą Cię rzeczywistość. A to z kolei decyduje o tym, czy Twoje życie jest fascynującą przygodą pełną radości i spełnionych marzeń, czy pasmem niepowodzeń.

  Dlaczego wizualizacje (kierowane wyobrażenia) działają?

  Mózg jest wciąż bombardowany mnóstwem różnych informacji. RAS wybiera jednak tylko te bodźce, które można wykorzystać do przetrwania i osiągania wizualizowanych czy afirmowanych celów. Ponadto RAS przepuszcza wszystko, co jest zgodne z Twoimi wyobrażeniami Ciebie i świata, w którym żyjesz ignorując inne (dlatego tak ważne jest higiena panowanie nad wyobrażeniami). RAS ponadto szuka rozwiązań, które mogą Ci pomóc urzeczywistnić obrazy, którym pozwalasz wyświetlać się w swoim umyśle. Jeśli więc wizualizujesz coś negatywnego, to Cię właśnie spotka. Jeśli zaś w Twoim umyśle są głównie pozytywne obrazy i wrażenia, masz większą szansę na osiągnięcie ich w rzeczywistości.

  Jak widać wizualizacje mają ogromną moc. Stąd wniosek, że warto zadbać o codzienną higienę myśli, emocji i wyobrażeń oraz o ich odpowiednie ukierunkowanie. To od nich w końcu zależy całe Twoje życie.

  ROLA WYOBRAŹNI W ŻYCIU

  Twórcza wyobraźnia ułatwia codzienne życie Jaką rolę w życiu człowieka pełni wyobraźnia?
 • wyobraźnia pomaga w podjęciu decyzji – wyobrażając sobie konsekwencje odmiennych postanowień dokonujesz lepszych wyborów,
 • wyobraźnia stanowi czynnik motywujący – kiedy wizualizujesz, jak się czujesz i czego doświadczasz po osiągnięciu wybranego celu, chętniej i bardziej zdecydowanie działasz,
 • dzięki wyobraźni łatwiej rozwiązujesz problemy – Twoje pomysły są niestandardowe i skuteczne,
 • wyobraźnia stanowi rodzaj mentalnych okularów, przez które w określony sposób postrzegasz rzeczywistość,
 • wyobraźnia kształtuje osobowość człowieka – jeśli widzisz siebie, jako osobę radosną, łatwiej jest Ci stać się nią,
 • wyobraźnia wpływa na zdrowie – według badań naukowych dzieje się to już na poziomie komórkowym!
 • dzięki wyobraźni planujemy,
 • wyobraźnia pomaga uniknąć różnego rodzaju problemów,
 • dzięki wyobraźni powstają wynalazki i dzieła sztuki,
 • dzięki wyobraźni śnimy i mamy zdolność do marzeń,
 • wyobraźnia jest czynnikiem wywołującym emocje – jeśli wyobrażasz sobie radosną sytuację, odczuwasz uciechę, jeśli zaś przykrą, czujesz smutek,
 • dzięki wyobraźni kreujemy rzeczywistość – gdy wizualizujemy realizację jakichś celów, łatwiej je osiągamy.

 • Niegdyś wyobraźnia była domeną magii. Dziś interesuje się nią nauka ze względu na możliwość wykorzystania imaginacji do różnego rodzaju celów praktycznych.

  Do jakich celów stosuje się wyobraźnię?
 • w sporcie – udowodniono, że wyobrażanie sobie sukcesu sportowego ułatwia jego osiągniecie,
 • w psychoterapii – wizualizacje są szeroko stosowane w tej dziedzinie, gdyż powodują łatwiejsze osiąganie celów terapeutycznych,
 • w nauce – np. poprzez zastosowanie mnemotechnik łatwiej zapamiętujemy różne kwestie,
 • wizualizowanie ułatwia zrozumienie różnych kwestii,
 • w sztuce,
 • w życiu codziennym do twórczego rozwiązywania problemów,
 • do łatwiejszego spełniania marzeń,
 • w rozwoju osobistym,
 • w szkoleniach kierowników średniego i wyższego szczebla (w Polsce od niedawna),
 • o odzyskiwania i utrzymania zdrowia (psychoneuroimmunologia),
 • do wpływania na swoją osobowość.

 • Chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju wyobraźni, kreatywności i nauce skutecznej wizualizacji, która pomoże Ci osiągać cele? Mamy dla Ciebie specjalne kursy, które możesz odbywać kiedy chcesz i gdzie chcesz. Tu znajdziesz więcej informacji na ich temat: TWÓRCZA WIZUALIZACJA
  Zapraszamy.
  Do góry


  Autor:  KURSY PRZEZ INTERNET - UCZ SIĘ WYGODNIE W DOMU!

  Obserwuj nasze konta: